De loyaliteitsgraad met 5% verhogen kan tot 85% meer winst opleveren.

Bureau gespecialiseerd in het meten van klanttevredenheid

Waarschijnlijk de enige specialisten in klanttevredenheid

IntoTheMinds is als bureau gespecialiseerd in het meten van klantentevredenheid en klantenbinding en ook in het begrijpen van de factoren die daarop van invloed zijn. Onze nauwgezette aanpak, geïnspireerd door het wetenschappelijk werk van onze oprichter, zorgt ervoor dat u over de tools beschikt om beide te vergroten.

Door een beroep te doen op onze diensten te kiezen kunt u vaarwel zeggen tegen ongefundeerde kwantitatieve vragenlijsten, overhaaste uitgevoerde online enquêtes en nagaan waarom wij waarschijnlijk het enige bedrijf zijn dat inzicht heeft in alle aspecten van klanttevredenheid en klantenbinding.

Klanttevredenheidsonderzoek

Onze prioriteit: de factoren begrijpen die de klanttevredenheid bepalen

Deze klant in een restaurant is blijkbaar niet tevreden. Maar heeft u zich ooit afgevraagd waarom?

Voldoet de service niet aan zijn verwachtingen? Of is zijn ontevredenheid het gevolg van een snellere service aan een andere tafel? Misschien heeft hij er spijt van dat hij niet naar een ander restaurant is gegaan waar hij een betere service kon verwachten? Of was de service die avond objectief gezien gewoon slecht? Een antwoord zoeken op deze vragen is cruciaal als u de concurrentie wilt verbeteren en verslaan.

Geen enkele simplistische vragenlijst zal het u ooit mogelijk maken een oordeel te vormen over de volledige complexiteit van tevredenheid of ontevredenheid. Er kunnen verschillende, persoonsgebonden mechanismen meespelen. Het is per definitie dus onmogelijk eenzelfde methode toe te passen om de tevredenheid van al uw klanten te beoordelen. Daarom worden bij IntoTheMinds kwantitatieve enquêtes altijd voorafgegaan door een kwalitatieve fase om zicht te krijgen op de oorzaken van de ontevredenheid van klanten.

Uw betrouwbaarheidsgarantie: een klantentevredenheidsonderzoek in 2 stappen

Ons klantentevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd in 2 fases:

  1. een kwalitatief onderzoek om een verregaand inzicht te krijgen in de factoren die invloed hebben op de klantentevredenheid
  2. een kwantitatief onderzoek om de meting uit te voeren

De eerste stap is essentieel omdat ze toegang geeft tot de echte hefbomen van tevredenheid en ontevredenheid. Wij zetten deze hefbomen voor u om in een actieplan waarmee u, na invoering ervan, de nodige aanpassingen kunt doen om zo de klantentevredenheid te verbeteren.

We maken gebruik van technieken zoals het klinisch interview, CIT of Critical Incident Technique (Engelse site) en de hiërarchische waardeanalyse om de drijfveren van tevredenheid bij verschillende categorieën klanten te begrijpen. Wij ontwerpen één of meer meetinstrumenten (afhankelijk van de context en het soort klant) en voeren pas nadien een kwantitatief onderzoek uit.
Ten slotte analyseren we de resultaten en identificeren we het potentieel voor verbetering van de acties die moeten worden uitgevoerd, al dan niet met onze ondersteuning.

Contacteer ons